Saturday, February 24, 2018

 De Telegraaf  APK Download

De Telegraaf APK

58 from - 7,556 People

Mobile Apps and Games Free - Royalluxenl startpagina - Lucbronsnl - Recht krom - Moeten huurders ook rioolheffing betalen - 65 plussers uitzendbureau actief 65 actief 65 - Welkom op nuthstart - Start pagina personal systems - Lpg brandstof wikipedia - Github reekanti adblock killer anti adblock killer - Recensie nouvelle vague best of mousiquenl
Title: De Telegraaf
Author: TMG Landelijke Media B.V.
Latest Version: Varies with device
Last Update: November 30, 2017


Download De Telegraaf APK from TMG Landelijke Media B.V. last update November 30, 2017 and Developer Visit website Email mobiel[@]telegraaf.nl Privacy Policy Basisweg 30, 1043 AP Amsterdam

De Telegraaf Altijd en overal toegang tot het spraakmakende en laatste nieuws van De Telegraaf. Met deze app mist u niets. Of het gaat om nieuws uit binnen- en buitenland, sport, Privé, DFT, Vrouw, DigiTaal of de autowereld, De Telegraaf houdt u op de hoogte!

- Makkelijk swipen en tappen tussen secties en artikelen.
- Nog meer foto’s en video’s bij artikelen.
- Vergroot foto’s en video’s om ze fullscreen te bekijken.
- Reageer op artikelen en lees reacties.
- En nog veel meer!

De Tablet versie kent een Basis deel en een Premium deel.

Onderdelen Basis (gratis):

- Het laatste nieuws van Telegraaf.nl.
- Bekende katernen als Privé, Telesport en DFT.

Extra onderdelen Premium:

- Reportages en achtergronden uit de krant.
- Opinie van bekende columnisten.
- DFT Avond.

In de app zijn de premium artikelen en katernen uit de krant herkenbaar aan het groene vignet “premium”.

De premium onderdelen zijn alleen toegankelijk voor abonnees van de digitale bundel van De Telegraaf. Abonnees van de krant kunnen hun abonnement uitbreiden tot een combi abonnement met toegang tot de digitale producten van De Telegraaf.

We hopen dat u veel plezier beleeft aan de app. Voor vragen en feedback kunt u terecht op de volgende link:

https://mijn.telegraaf.nl/help_en_contact/de_telegraaf_app/

U kunt ook bellen naar 088 - 824 80 10.

De app maakt gebruik van de volgende permissies:

Locatie:
Wordt door de app gebruikt voor nauwkeurige weersvoorspelling (binnenkort in de app), lokaal nieuws, evenementen en plaatsgebonden advertenties.

Informatie over apparaat-ID en oproep:
Om advertenties juist te kunnen tonen, gebruikt de app het apparaat-ID. Dit is het unieke nummer van het toestel. Op die manier is het mogelijk om een advertentie niet te vaak te tonen op één toestel. De app maakt nadrukkelijk geen gebruik van de Telefoonstatus om bijvoorbeeld telefoonnummers te achterhalen.

Foto's/media/bestanden:
De app gebruikt uw USB-opslag om tijdelijk gegevens zoals foto’s en afbeeldingen op te slaan. Op die manier hoeft de app niet steeds opnieuw die foto’s en afbeeldingen te downloaden. Dit zorgt voor een snellere app.

Apparaat- en appgeschiedenis:
Wordt door de app gebruikt om te bepalen wanneer welke page wordt getoond. Zo weet de app bijvoorbeeld welke page getoond moet worden als een gebruiker de app verlaat om bijvoorbeeld te bellen en vervolgens weer terugkomt in de app.

Bluetooth-verbindingsgegevens:
Wordt door de app gebruikt om verbinding te maken met bluetooth devices zoals bijvoorbeeld de toekomstige Telegraaf Android Wear horloge app. Ook wordt het gebruikt om contact te maken met beacons. Beacons zijn kleine zendertjes die ingezet worden bij steeds meer winkels, stations, vliegvelden en evenementen. De app gebruikt het contact met de beacons voor het tonen van nieuws, informatie, advertenties en aanbiedingen met betrekking tot die locaties. Om hiervan gebruik te maken moet bluetooth aanstaan. U kunt bluetooth natuurlijk altijd weer uitzetten op uw device. Anytime, anywhere access to the high-profile and latest news from The Associated Press. With this app you will not miss anything. Whether it is news from home and abroad, sport, Private, DFT, woman, digital or car world, De Telegraaf you like to know!
 
- Easy swiping and tapping between sections and articles.
- More photos and videos to articles.
- Enlarge photos and videos to view them full screen.
- Comment on articles and read responses.
- And much more!
 
Tablet version has a basic part and a premium area.
 
Parts Basic (free):
 
- The latest news from Telegraaf.nl.
- Major sections as Private, Telesport and DFT.
 
Additional components Premium:
 
- Reports and backgrounds from the newspaper.
- Opinion of known columnists.
- DFT evening.
 
In the app, the premium articles and sections from the newspaper recognizable by the green vignette "premium".
 
The premium components are accessible only to subscribers of the digital bundle of De Telegraaf. Subscribers to the newspaper can extend their subscription to a subscription combined with access to the digital products of De Telegraaf.
 
We hope you enjoy using the app. For questions and feedback, please visit the following link:

https://mijn.telegraaf.nl/help_en_contact/de_telegraaf_app/

You can also call 088-824 80 10.
 
The app uses the following permissions:

location:
Used by the app for accurate weather forecast (soon in the app), local news, events and place ads.

Information Device ID and call:
For ads to show properly, the app uses the device ID. This is the unique number of the device. In this way it is possible to display an advertisement too often in a single device. The app does not explicitly use the Phone Status, for example, to identify phone numbers.

Photos / media / files:
The app uses your USB storage for temporary data such as photos and store images. In this way, the app does not always have to download those photos and images. This allows for a faster app.

Device & app history:
Is used by the application to determine when the page is displayed. So the app knows for example, which page should be displayed when a user leaves the app to call for example and then comes back into the app.

Bluetooth connectivity:
Used by the app to connect to Bluetooth devices such as the future Telegraph Android Wear watch app. It is also used to make contact with beacons. Beacons are small transmitters that are used in more and more shops, stations, airports and events. The app uses the contact with the beacons for displaying news, information, advertisements and promotions related to those sites. In order to use it must be on bluetooth. You can always turn off Bluetooth on your device again.

Screenshot De Telegraaf APK

 De Telegraaf APK Cover De Telegraaf APK Cover De Telegraaf APK Cover De Telegraaf APK Cover De Telegraaf APK Cover De Telegraaf APK Cover De Telegraaf APK Cover De Telegraaf APK Cover De Telegraaf APK Cover De Telegraaf APK Cover De Telegraaf APK Cover De Telegraaf APK Cover De Telegraaf APK Cover De Telegraaf APK Cover De Telegraaf APK Cover De Telegraaf APK Cover
de best bezochte startpagina van nederland geweldig informatief handig ook op tablet lucbronsnl nederlandse startpagina dutch portal nieuws 101 ad aljazeera at5 bbc bnr cnn dutchnews fok google j24 joop kranten nos feeds nu nyt rtl sky telegraaf europe versus facebook facebook wordt al sedert 2011 achtervolgd door de oostenrijkse advocaat in 2011 nog rechtenstudent max schrems de processen verlopen rioolheffing de vvd heeft uitgezocht dat op dit moment 106 van de 390 gemeenten de rekening voor de aansluiting op het riool volledig neerleggen bij particuliere inschrijven u kunt alleen voor ons werken als u de aow gerechtigde leeftijd heeft bereikt deze aow gerechtigde leeftijd bedraagt 66 jaar als u geboren bent in het het beste voor uw ogen eyes and more waarom veel betalen goede service and more eyewish specsavers onze shop computer apk iphone reparatie blackberry reparatie samsung galaxy nokia lumia beschikbare brandstoffen aan de pomp benzine diesel lpg waterstofgas biodiesel e85 hcng cng biogas e5 e15 he15 zie ook anti adblock killer anti adblock killer helps you keep your ad blocker active when you visit a website and it asks you to disable een goede cover maken is nog niet zo eenvoudig wat mij betreft is het daarbij niet de bedoeling om het nummer in dezelfde klankkleur tempo en stemvoering te zingen4.5 stars based on 11519 reviews
blog stats